Activiteiten

 

Woensdag 15 mei 2024

Aanvang 20.15 uur

Wie schrijft, die blijft!

Anne Medema, oud-stadsarchivaris van Naarden, spreekt over het ontstaan en de ontwikkeling van het schrift tot ca. 1750.
Kennis van het ontcijferen van oudere handschriften is onmisbaar voor wie historische bronnen van vóór ca. 1750 wil bestuderen. Helaas moeten we constateren dat de kennis van het oude schrift (paleografie) op zijn retour is. Een goede reden dus voor een lezing over deze materie. Wat is ‘schrift’ nu eigenlijk precies? Hoe is het ontstaan en hoe heeft het zich tot het midden van de 18e eeuw ontwikkeld?
De lezing wordt gegeven aan de hand van een presentatie met een aantal voorbeelden van diverse handschriften, zoals oorkonden
(charters) en andere specifieke stukken.

Het Historisch Café Naarden is een samenwerking tussen Vereniging Vestingstad, Comeniusmuseum, Tussen Vecht en Eem, Vestingmuseum en Archief Gooi en Vechtstreek

Toegang vrij, eigen bijdrage voor het organiseren van toegankelijke historische cafés welkom