Over DeMess

Als vriend ondersteun je Podium deMess!

En dat hebben we hard nodig. Ons ongesubsidieerde culturele podium in de unieke Vesting van Naarden, heeft een sfeervol theater met brede programmering en wordt geheel geleid door vrijwilligers. Het is een prachtige culturele plek waar iedereen zich thuis voelt.

Stichting deMess is geheel afhankelijk van inkomsten uit voorstellingen, culturele evenementen, giften en bijdragen van vrienden en heeft een ANBI-status. Met een bijdrage van € 55,- per kalenderjaar draag je bij aan de vele activiteiten die deMess organiseert.

Wat doen we voor jou?

Naast onze eindeloze waardering organiseren we twee keer per jaar een avond voor onze vrienden!

• Begin januari proosten we graag samen op het nieuwe jaar.
• Begin september word je uitgenodigd voor de opening van het culturele seizoen.
• Enkele keren per jaar informeren we je over onze topvoorstellingen.

VRIENDENLIDMAATSCHAP € 55,- per kalenderjaar en jaarlijks opzegbaar.
Doneer op NL95RABO0383747805 t.n.v. Stichting deMess of ga naar https://demess.nl/agenda/word-vriend-van-demess. Meer info via vrienden@demess.nl.

Dank dat je onze vriend wordt!

Alle vrijwilligers, sponsoren, donateurs, optredende kleinkunstenaars, musici en artiesten!