Over DeMess

Geschiedenis: Back to the future

Iedereen heeft het weliswaar over het Promersplein, maar in feite ligt het podium deMess aan het Adriaan Dortsmanplein. Dit gebouw uit 1880 was een kantine (mess) voor de manschappen die in de bomvrije gebouwen van de vesting waren gehuisvest. Met name die uit de nabijgelegen Promerskazerne. Het bevatte onder meer een ontspanningszaal, een biljartzaal, een keuken en een kelder om het benodigde bier op te slaan. De onderofficieren hadden er hun eigen ruimte.

De officiersmess

De kantine voorzag tientallen jaren in wat gezelligheid voor de dienstplichtigen. Sommige uitbaters werden een begrip voor de kazernebevolking. Zoals de familie Ochse die de soldaten in de jaren dertig voor een dubbeltje van koffie met gevulde koek voorzag. Lange tijd is de plaatselijke VVV er ondergebracht en de laatste jaren werd het gebouw als ‘De Hoed’ gehuurd door de toneelvereniging ToVeNaar. Het is een zgn. monument, waarvan de indeling nu nog geheel authentiek is. Dat betekent dat er bij de renovatie terdege rekening moest worden gehouden met strenge voorschriften. We gaan terug naar de oorsprong: De Mess dus. Of deMess, zo je wilt. En het gaat er bepaald geen rommeltje worden!

Hoe een initiatief vorm kreeg

Het  eerste onderzoek naar mogelijke betrokkenheid bij de bestemming van het gebouw dateert van oktober/november 2013 toen een gesprek met de verantwoordelijke wethouder over de bestemming plaatsvond. Ook was er contact met de Rijks Gebouwendienst (RGD), eigenaar van de vestingwerken. Er werden tekeningen opgevraagd bij de gemeente. Later werd het thema cultureel podium een serieus gespreksonderwerp binnen de kringen van Naarden Uit De Kunst. De fantastische mogelijkheden op deze locatie leken veelbelovend.

Uitwerking

De plannen werden verder uitgewerkt. Er ging in april 2015 een brief naar de gemeente waarin de koop van het gebouw, dat inmiddels overgegaan was naar de NMO (Nationale Monumenten Organisatie) werd voorgesteld. Daarvoor hadden de initiatiefnemers een potentiële gegadigde. Het Naarder Nieuws pakte kort daarna uit met een groot interview.
De aankoop van het gebouw bleek, zoals verwacht, al gauw een illusie. De dag nadat de NMO de vestingwerken had overgenomen stond de initiatiefgroep al op de stoep bij de SMB (Stichting Monumenten Bezit) in Amersfoort, de uitvoeringsinstantie van de NMO.
Zou het mogelijk zijn om in dit gebouw een cultureel centrum te  realiseren? Eventueel samen met andere gegadigden? Dat laatste bleek niet haalbaar.
In 2016 kreeg de initiatiefgroep die inmiddels een Stichting met bestuur geformeerd had, groen licht van de SMB die zeer enthousiast over de plannen was. Er ontstond een bloeiende samenwerking. Het contract werd op 2 maart 2017 getekend.
Een droom die werkelijkheid werd. Een kerngroep van twaalf Naarders is het voorafgaande jaar wekelijks enorm druk in de weer geweest. Er kwam een gigantische, diverse hoeveelheid voorbereidend werk op ze af. Het bijzonder aardige is dat zich in zo’n proces allerlei specialismen aandienden.

Spin in het web

Spin in het web is duizendpoot Aya de Lange. Zonder wie dan ook in het team van hardwerkende vrijwilligers ook maar iets te kort te doen kun je gewoon stellen dat zonder haar tomeloze inzet het project nooit van de grond gekomen was. Namens het bestuur neemt ze dan ook de dagelijkse leiding voor haar rekening. En met de komst van cabaretier Johan Hoogeboom, met z’n enorme netwerk in de theaterwereld had deMess meteen ook een artistiek leider in huis. Hij stort zich met voortvarendheid op het contracteren van de artiesten.

Fundraising

Allereerst voor de Fundraising op 8 september maar ook de Messprogrammering vanaf de opening in september ziet er veelbelovend uit. Vanaf maart 2017 is er een zeer drukbezochte Facebooksite in de lucht. En er dienen zich regelmatig nieuwe specialisten aan.
Vanaf het moment dat Stichting deMess, nadat het gebouw grondig gerenoveerd was, de sleutel in handen kreeg, heeft een indrukwekkend contingent van circa veertig vrijwilligers maandenlang keihard gewerkt om te komen waar we nu staan. Een prachtig theatertje, met multifunctionele nevenruimten en een bar/foyer waar je U tegen zegt.
De vrijwilligersgroep groeit gestaag. Wij geloven er heilig in!

 

 

 

Alle vrijwilligers, sponsoren, donateurs, optredende kleinkunstenaars, musici en artiesten!