Over DeMess

Huisregels deMess

ALGEMEEN
Podium deMess is een Stichting die gerund wordt door vrijwilligers. We kennen een bestuur op afstand waarvan twee leden Aya de Lange (algemene zaken) en Johan Hoogeboom (verantwoordelijk voor het artistieke gedeelte) de dagelijkse leiding hebben. Zij sturen o.a. de verschillende coördinatoren van de vrijwilligersteams aan. In alle geledingen wordt een hoge mate van professionaliteit nagestreefd.

1. Verstrekte, geldige toegangskaarten zijn op naam en mogen niet om commercieel gewin aan derden doorverkocht worden. Eenmaal gekochte toegangsbewijzen kunnen niet retour. DeMess kan eventueel kortingsacties doen. Reeds gekochte kaarten kunnen daar niet voor worden omgeruild of gerestitueerd.

2. In Podium deMess kunnen de bezoekers alleen pinnen. Er is geen contant geld aanwezig.

3. Bij alle activiteiten is een gastheer/gastvrouw aanwezig. Bezoekers van Podium deMess zijn o.a. in verband met de veiligheid en/of geluidsoverlast gehouden hun aanwijzingen te volgen.

4. Gebruik van de (onbewaakte) garderobe tegenover de ingang is verplicht en gratis. Op last van de brandweer mag men de jassen niet mee de zaal in nemen. We zorgen voor minimaal (camera-)toezicht maar zijn niet verantwoordelijk voor schade of vermissing.

5. Bezoekers kunnen vanaf een half uur voor aanvang van de voorstelling naar binnen. Komt u te laat voor de voorstelling, dan wordt u, indien mogelijk, onder restrictie toegelaten op een passend moment tijdens de voorstelling (pauze), op een passende plaats.

6. Mobiele telefoons staan uit (ook de trilfunctie) tijdens de voorstelling.

7. Het is verboden om te fotograferen en filmopnames te maken. Dit is storend voor de optredende artiesten en de andere bezoekers en het betekent ook schending van het auteursrecht. Dit geldt voor alle voorstellingen, tenzij hiervoor door de optredende artiesten en/of Podium deMess vooraf aantoonbaar toestemming is verleend.

8. Er geldt een rookverbod in alle ruimtes van Podium deMess. Rokers kunnen vooraf, in de pauze en na afloop aan de achterzijde van het gebouw buiten gebruik maken van daar geplaatste asbakken. Drankjes mogen NIET mee naar buiten genomen worden. Podium deMess rekent er op dat u met het oog op de buren buiten niet voor geluidsoverlast zorgt.

9. Podium deMess is rolstoelvriendelijk en heeft een beperkt aantal rolstoelplaatsen. Wil men daar gebruik van maken dan dient men dat bij de aanschaf van het toegangsbewijs duidelijk aan te geven. Ook hulphonden zijn uiteraard welkom, en mogen in de theaterzaal.

10. Om jeugdvoorstellingen leuk te houden voor alle kinderen hebben deze voorstellingen een indicatie vanaf welke leeftijd deze geschikt zijn. Deze wordt vooraf op de website en de Facebooksite duidelijk aangegeven.

11. Van de optredende artiesten wordt verwacht dat zij zo spoedig mogelijk na de voorstelling hun apparatuur etc. afbreken en afvoeren. Dit om te voorkomen dat dit later op de avond geluidsoverlast met zich meebrengt. Bezoekers van Podium deMess wordt verzocht het pand te allen tijde rustig te verlaten met het oog op onze buren.

In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de dagelijkse leiding danwel de aanwezige gastheer/gastvrouw in alle redelijkheid.

Alle vrijwilligers, sponsoren, donateurs, optredende kleinkunstenaars, musici en artiesten!