035 533 98 34 info@demess.nl

Over DeMess

Huisregels deMess

ALGEMEEN
Podium deMess is een Stichting die gerund wordt door vrijwilligers. We kennen een bestuur op afstand waarvan twee leden Aya de Lange (algemene zaken) en Johan Hoogeboom (verantwoordelijk voor het artistieke gedeelte) de dagelijkse leiding hebben. Zij sturen o.a. de verschillende coördinatoren van de vrijwilligersteams aan. In alle geledingen wordt een hoge mate van professionaliteit nagestreefd.

1. Verstrekte, geldige toegangskaarten zijn op naam en mogen niet om commercieel gewin aan derden doorverkocht worden. Eenmaal gekochte toegangsbewijzen kunnen niet retour.

2. In Podium deMess kunnen de bezoekers alleen pinnen. Er is geen contant geld aanwezig.

3. Bij alle activiteiten is een gastheer/gastvrouw aanwezig. Bezoekers van Podium deMess zijn o.a. in verband met de veiligheid en/of geluidsoverlast gehouden hun aanwijzingen te volgen.

4. Gebruik van de (onbewaakte) garderobe tegenover de ingang is verplicht en gratis. Op last van de brandweer mag men de jassen niet mee de zaal in nemen. We zorgen voor minimaal (camera-)toezicht maar zijn niet verantwoordelijk voor schade of vermissing.

5. Bezoekers kunnen vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling naar binnen. Komt u te laat voor de voorstelling, dan wordt u, indien mogelijk, onder restrictie toegelaten op een passend moment tijdens de voorstelling (pauze), op een passende plaats.

6. Mobiele telefoons staan uit (ook de trilfunctie) tijdens de voorstelling.

7. Het is verboden om te fotograferen en filmopnames te maken. Dit is storend voor de optredende artiesten en de andere bezoekers en het betekent ook schending van het auteursrecht. Dit geldt voor alle voorstellingen, tenzij hiervoor door de optredende artiesten en/of Podium deMess vooraf aantoonbaar toestemming is verleend.

8. Er geldt een rookverbod in alle ruimtes van Podium deMess. Rokers kunnen vooraf, in de pauze en na afloop aan de achterzijde van het gebouw buiten gebruik maken van daar geplaatste asbakken. Drankjes mogen NIET mee naar buiten genomen worden. Podium deMess rekent er op dat u met het oog op de buren buiten niet voor geluidsoverlast zorgt.

9. Podium deMess is rolstoelvriendelijk en heeft een beperkt aantal rolstoelplaatsen. Wil men daar gebruik van maken dan dient men dat bij de aanschaf van het toegangsbewijs duidelijk aan te geven. Ook hulphonden zijn uiteraard welkom, en mogen in de theaterzaal.

10. Om jeugdvoorstellingen leuk te houden voor alle kinderen hebben deze voorstellingen een indicatie vanaf welke leeftijd deze geschikt zijn. Deze wordt vooraf op de website en de Facebooksite duidelijk aangegeven.

11. Van de optredende artiesten wordt verwacht dat zij zo spoedig mogelijk na de voorstelling hun apparatuur etc. afbreken en afvoeren. Dit om te voorkomen dat dit later op de avond geluidsoverlast met zich meebrengt. Bezoekers van Podium deMess wordt verzocht het pand te allen tijde rustig te verlaten met het oog op onze buren.

In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de dagelijkse leiding danwel de aanwezige gastheer/gastvrouw in alle redelijkheid.

De Nacht van Naarden

De Mess

Save the date! Tegen het prachtige decor van de Vesting Naarden, openen de culturele partners op vrijdagavond 13 april 2018 hun deuren voor iedereen die ons mooie culturele erfgoed van dichtbij wil bekijken! Ook Podium deMess doet natuurlijk mee met een verrassend programma! Kom je ook?!

Expositie in deMess

De Mess

VAN PIM WESTERWEEL
21 FEB – 21 MRT 2018

21 celebrity-portretten in kleur en zwart/wit.
In deze verkoopexpositie: ’60 jaar celebrities’ heeft hij een keuze gemaakt uit de talrijke portretten die hij heeft gemaakt van 1957 t/m 1997. Met deze expositie in deMess kijkt hij terug op slechts een klein facet van zijn werk dat overigens zeer divers is, met o.a. dessins voor stoffen en papier, reportages in binnen- en buitenland voor Novib en Unicef en niet te vergeten zijn vrije werk.

Bedankt!

De Mess
Alle vrijwilligers, sponsoren, donateurs, optredende kleinkunstenaars, musici en artiesten,!