035 533 98 34 info@demess.nl

Over DeMess

Missie

Verbinden door te verrassen

Inspirerend, prikkelend, veelzijdig, alert, open en gastvrij. Dat is de doelstelling die de Naardense initiatiefnemers voor deMess voor ogen hebben met dit unieke podium. Naarden mist een eigen cultureel podium waarvoor een breed gedragen belangstelling lijkt te zijn. In de eerste plaats om een aantal reeds bestaande, waardevolle plaatselijke activiteiten voor de toekomst veilig te stellen. Maar zeker ook om het aanbod voor Naarden en omgeving qua diversiteit uit te breiden. Mensen samenbrengen door hen te verrassen met veel waardevols. Kwaliteit ook. Kortom: het verrijken en versterken van het culturele leven. Dat vraagt om het vormgeven van een efficiënte en effectieve organisatie die nauw aansluit bij bestaande wensen van de doelgroep(en). Zonder winstoogmerk. Gedragen door vrijwilligers die op verschillende terreinen over de benodigde deskundigheid beschikken.

Uitnodigend aansprekend inspirerend

De bescheiden theaterruimte wil een podium zijn voor zowel gevestigde (kleinkunst)artiesten en musici als voor nieuw talent. Uitnodigend. Aansprekend. Inspirerend. Een broedplaats voor originaliteit en creativiteit. Een home voor de toneelverenigingen uit de regio en (lokale) artiesten die hard toe zijn aan een eigen plek. Een dorpshuisfunctie ook, met vergaderfaciliteiten, (foto)exposities, filmvoorstellingen, pubquiz, workshops, lezingen, forumdiscussies over actuele thema’s, allerlei mogelijke cursussen, wellicht een plek om tijdens de zaterdagmarkt (aan de leestafel of, wie weet, bij de minibieb) voor een drankje neer te strijken.

Verbinden speciaal

Over dat VERBINDEN wil deMess nog het volgende kwijt:
NEE, deMess gaat er als cultureel podium GEEN feesten- en partijenhuis voor externe gegadigden van maken waar geen controle over te houden valt. Het zou wellicht een lucratieve invulling zijn. Stichting deMess is van mening dat dat tegenover de buren geen optie is vanwege de mogelijk te verwachten geluidsoverlast. DeMess stelt alles in het werk om het geluid beheersbaar te houden. Dat is inmiddels al ruimschoots bewezen.
NEE, onze horecavergunning betekent niet dat deMess zich gaat opwerpen als een concurrent voor de plaatselijke horeca. Drankjes vooraf, in de pauze en na afloop van de voorstellingen en activiteiten. Wie weet met een balletje of een vlammetje. Wie uitgebreid wil doorzakken, verwijzen we naar de diverse gelegenheden in Naarden Vesting. DeMess streeft naar een goede relatie met de horeca en is van plan in voorkomende gevallen juist gebruik te maken van hun diensten.

De Nacht van Naarden

De Mess

Save the date! Tegen het prachtige decor van de Vesting Naarden, openen de culturele partners op vrijdagavond 13 april 2018 hun deuren voor iedereen die ons mooie culturele erfgoed van dichtbij wil bekijken! Ook Podium deMess doet natuurlijk mee met een verrassend programma! Kom je ook?!

Expositie in deMess

De Mess

VAN PIM WESTERWEEL
21 FEB – 21 MRT 2018

21 celebrity-portretten in kleur en zwart/wit.
In deze verkoopexpositie: ’60 jaar celebrities’ heeft hij een keuze gemaakt uit de talrijke portretten die hij heeft gemaakt van 1957 t/m 1997. Met deze expositie in deMess kijkt hij terug op slechts een klein facet van zijn werk dat overigens zeer divers is, met o.a. dessins voor stoffen en papier, reportages in binnen- en buitenland voor Novib en Unicef en niet te vergeten zijn vrije werk.

Bedankt!

De Mess
Alle vrijwilligers, sponsoren, donateurs, optredende kleinkunstenaars, musici en artiesten,!