Op een steenworp afstand van ons theater deMESS staat voor de historische Utrechtse Poort het beeldje BURGERZIN van de kunstenaar E K van Zanten.
Het symboliseert eigenlijk op voortreffelijke wijze het kunststukje dat wij afgelopen jaar met louter vrijwilligers tot stand hebben gebracht.
Mogen we daar misschien dagelijks met de nodige trots even op terug kijken?

Voor de duidelijkheid:

Burgerzin is open staan voor het politieke, economische, sociale en culturele leven van de samenleving waarvan men deel uitmaakt en bereid zijn om eraan deel te nemen. Burgerzin veronderstelt derhalve inzicht in de vier genoemde aspecten evenals in de elementaire regels die aan de basis liggen van onze rechtsorde en van ons democratisch bestel.Een belangrijk element van burgerzin ligt vervat in de mensenrechten en vrijheden, zoals ze in de grondwet en in diverse charters zijn vastgelegd. Burgerzin veronderstelt:
–        het bewustzijn te behoren tot een gemeenschap van burgers met rechten en plichten, inclusief de verantwoordelijkheden en de taken die eruit voortvloeien
–        de bereidheid die rechten te eerbiedigen en die verplichtingen na te komen
–        initiatief tot het dragen van verantwoordelijkheid
–        de bereidheid tot het verwerven van attitudes als verdraagzaamheid, rechtvaardigheidsgevoel,
oog voor het algemeen welzijn, samenwerkingsbereidheid en verantwoordelijkheidszin.