035 533 98 34 info@demess.nl

THUIS
Een huis is te koop maar een thuis ontstaat niet zo maar. Een plek wordt thuis als het leven er de ruimte krijgt en zijn sporen mag achterlaten. Dan krijgt het huis karakter en wordt het een spiegel van de levensloop, smaak en ziel van de bewoner.
In de documentaires THUIS tekent filmmaker Nousjka Thomas de levensverhalen op van de smid Fred Dumas in zijn boerderij in Naarden Vesting en van beeldend kunstenaar Cyril Lixenberg aan de gracht in Amsterdam.

Voor de pauze kijkt u naar de documentaire, na de pauze gaat Marga van Praag in gesprek met de documentairemaakster.